Hoe houdt de gemeente Houten zorg goed en betaalbaar?

Hoe houdt de gemeente Houten zorg goed en betaalbaar? Deze vraag moet beantwoord worden met het raadsvoorstel Programma Sociale Koers 2020-2023. Raadslid Karen Voshol liet weten dat er nog wat zorgen zijn bij de VVD fractie.

Voorzitter, het raadsvoorstel ‘Programma Sociale Koers 2020-2023, beoogt duidelijkheid te verschaffen over wat de komende jaren bereikt moet worden in het sociale domein.

Het raadsvoorstel is wat ons betreft helaas niet duidelijk genoeg: zonder het onderliggende Programma Sociale Koers erbij te pakken, wordt onvoldoende helder welke doelen worden nagestreefd en wat er voor gedaan moet worden. Om de leesbaarheid van het raadsvoorstel te verbeteren dienen we samen met CDA, GL en CU een amendement in.

Een ander punt dat ik wil aankaarten is de betaalbaarheid van het systeem. Er zijn de nodige bezuinigingen ingeboekt waarbij nog niet geheel duidelijk is hoe we als raad op de hoogte worden gehouden van de effectiviteit van de maatregelen. Voor ons is het erg belangrijk dat de zorg voor mensen die dat nodig hebben ook geleverd kan worden; of dat nu in januari of december is. Daarvoor is verstandig omgaan met het budget ontzettend belangrijk. Je zou het een ‘absolute prioriteit’ kunnen noemen. Maar dan wel om ervoor te zorgen dat iedereen die écht zorg nodig heeft dat ook echt kan krijgen. Daarvoor moet dus vanaf het begin van het jaar goed nagedacht worden over hoe je aan het einde van het jaar nog budget over hebt. Wij horen graag van de wethouder hoe ze de raad aangesloten houdt bij de resultaten van de plannen.

De VVD fractie heeft in klankbordgroep sessies al een aantal keren aangegeven wel brood te zien in een budgetplafond. Het gaat ons hierbij niet zozeer om het instrument, maar om grip te krijgen op de uitgaven. Als we grip hebben op de uitgaven, dan hebben we ook nog geld aan het einde van het jaar voor de zorgvrager die de zorg absoluut nodig heeft. We roepen de wethouder dan ook op om open te staan voor alle instrumenten die dit ondersteunen.

Wethouder, in eerdere gesprekken is aangegeven dat het beleid rond LHBTI+ verder vormgegeven zou worden in het Programma Sociale Koers. Helaas was de tekst hierover erg beperkt. Dat vinden wij niet alleen, maar werd ook via inspraak in het rondetafelgesprek duidelijk. Wij dienen daarom samen met CDA en GL een motie in. 


Wij vertrouwen op uw toezegging en gaan ervan uit dat we met de juiste koers onze weg kunnen vervolgen.