De politieke agenda in mei

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan zijn veel bijeenkomst via MS Teams. Desondanks gaat er nog veel gewoon door. De agenda in mei is voldoende gevuld!

Fractieoverleg

Iedere maandagavond overlegt de fractie, normaal gesproken in het gemeentehuis. Nu wordt dat voornamelijk via MS Teams gedaan; niet hetzelfde, maar wel goed te doen. We praten elkaar dan bij over de bijeenkomsten die we de afgelopen periode bezochten en nemen de agenda voor de komende weken door. In het overleg bespreken we vervolgens onze inbreng bij rondetafelgesprekken, raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Wil je het fractieoverleg een keer bijwonen omdat je iets met ons wilt bespreken? Neem dan contact op met de fractie door een mail te sturen naar fractie@vvdhouten.nl.

Agendacommissie gemeenteraad

Deze commissie komt in deze maand op 11 mei  weer bijeen, hierin wordt besproken wat er in de komende periode op de agenda van de gemeenteraad komt te staan. VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is voorzitter van de Agendacommissie. 

Raadsactiviteit / Bijpraten door College

Iedere maand wordt er een minimaal één Raadsactiviteit gepland waarin gepraat wordt over een actueel onderwerp. In deze maand zijn de Raadsactiviteiten echter geannuleerd om op een later tijdstip alsnog te laten plaatsvinden. Bijgepraat wordt er wel op 7, 18 en 26 mei; de raads- en commissieleden worden hierin onder meer geïnformeerd over de Omgevingswet en de Jaarstukken over 2019.

Klankbordgroep Sociaal Domein

In deze klankbordgroep vertellen specialisten van de gemeente op het gebied van inkoop, Jeugd en WMO over de actuele zaken in het sociaal domein. In de klankbordgroep, deze maand georganiseerd op 12 mei, zitten voor de VVD raadslid Karen Voshol, commissielid Mathieu Cox en fractievoorzitter Eef Stiekema. Als de financiën besproken worden sluit ook onze financieel specialist raadslid Jan Rinkel aan. 

Seniorenconvent

Het seniorenconvent wordt deze maand op 12 mei gehouden. Dit is een overleg waarin de fractievoorzitters van de politieke partijen in Houten samen met de voorzitter van de raad en de griffie huishoudelijke zaken met betrekking tot de gemeenteraad afstemmen. De VVD wordt vertegenwoordigd door Eef Stiekema.

Debat- en besluitvormende raad

Deze maand is de raadsvergadering gepland op 19 mei, een belangrijke voor ons aangezien het raadsvoorstel voor de opvolging van wethouder Herman Geerdes op de agenda staat. Voor de VVD zal dan Sander Bos plaatsnemen in het college. Momenteel wordt nog onderzocht door de gemeente op welke manier dit georganiseerd kan worden, vanwege de maatregelen rond Corona wordt er mogelijk een tweede raad op 20 mei georganiseerd. Wil je iets over de onderwerpen die in de raad geagendeerd zijn met de fractie bespreken? Laat het weten!

Rondetafelgesprekken

In deze maand zijn er rondetafelgesprekken (RTG) op 7, 12 en 26 mei. Een RTG is een openbare vergadering van de raad om informatie in te winnen over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. Wat er besproken wordt in dit RTG wordt gepubliceerd op de website van de gemeente, op onze eigen site wordt ook iedere keer een agenda gepubliceerd met een korte toelichting op de onderwerpen. Wil je ons iets over de onderwerpen vragen of vertellen? Laat het dan weten!

VrijMiBo mei 

Zoals altijd ook een door de Houtense VVD georganiseerde vrijdagmiddagborrel op de derde vrijdag van de maand. Normaal bij Eet&Café Gewoon Anders op Het Rond. Nu onderzoeken we of dit via MS Teams ook gezellig kan worden. Op de 15e praten we met elkaar over lokale en actuele politieke onderwerpen. Meld je ook aan voor de gezelligste politieke borrel van Houten!

Detailinformatie over de bijeenkomsten vind je op de activiteitenpagina van onze website: https://houten.vvd.nl/activiteiten. Voor vragen of opmerkingen over de bijeenkomsten horen we graag van je!