Voldoende te doen tot het zomerreces in juli!

In dit artikel kun je lezen wat er allemaal op de agenda staat. In drie raadsvergaderingen wordt gepraat over de Omgevingswet, de Ruimtelijke Koers Houten, enkele bestemmingsplannen en meer.

Fractieoverleg

Iedere maandagavond overlegt de fractie, normaal doen we dat op het gemeentehuis maar vanwege de maatregelen om verspreiding van Covid19 te voorkomen doen we dit nu digitaal. We praten elkaar dan bij over de bijeenkomsten die we de afgelopen periode bezochten en nemen de agenda voor de komende weken door. In het overleg bespreken we vervolgens onze inbreng bij rondetafelgesprekken, raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Wil je het fractieoverleg een keer bijwonen omdat je iets met ons wilt bespreken? Neem dan contact op met de fractie door een mail te sturen naar fractie@vvdhouten.nl.

Agendacommissie gemeenteraad

Deze commissie komt in deze maand op 8 en 29 juni weer bijeen, hierin wordt besproken wat er in de komende periode op de agenda van de gemeenteraad komt te staan. VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is voorzitter van de Agendacommissie.

Raadsactiviteit / Bijpraten door College

Iedere maand wordt er een minimaal één Raadsactiviteit gepland waarin gepraat wordt over een actueel onderwerp. In deze maand wordt op 23 juni gepraat over de De warmtevisie en de U10 governance. Op 18 en 30 juni is een Kennissessie voor raads- en commissieleden over de Ruimtelijke Koers Houten.

Inloopavonden Ruimtelijke Koers Houten

Voor inwoners zijn er in juni twee inloopavonden over de Ruimtelijke Koers gepland. Op 10 en 11 juni is het mogelijk om tussen 18:00 en 22:00 uur de plannen te bekijken en vragen te stellen aan inhoudelijk betrokken deskundigen. In verband met Covid19 is vooraf aanmelden nodig, kijk voor meer informatie op: meedenken over de ruimtelijke koers. 

Seniorenconvent

Het seniorenconvent, deze maand op 30 juni, is een overleg waarin de fractievoorzitters van de politieke partijen in Houten samen met de voorzitter van de raad en de griffie huishoudelijke zaken met betrekking tot de gemeenteraad afstemmen. De VVD wordt vertegenwoordigd door Eef Stiekema.

Klankbordgroep Sociaal Domein

In deze klankbordgroep vertellen specialisten van de gemeente op het gebied van inkoop, Jeugd en WMO over de actuele zaken in het sociaal domein. In de klankbordgroep, deze maand georganiseerd op 30 juni, zitten voor de VVD raadslid Karen Voshol, commissielid Mathieu Cox en fractievoorzitter Eef Stiekema. Als de financiën besproken worden sluit ook onze financieel specialist raadslid Jan Rinkel aan. 

Debat- en besluitvormende raad

Tot het zomerreces zijn er drie raadsvergaderingen: op 16 juni en op 7 en 9 juli. Op deze website en via Facebook laten wij altijd vooraf weten waar de vergadering over gaat. Wil je iets over de onderwerpen die in de raad geagendeerd zijn met de fractie bespreken? Laat het weten!

Rondetafelgesprekken

De komende periode zijn er rondetafelgesprekken op 9 en 30 juni. Een rondetafelgesprek is een openbare vergadering van de raad om informatie in te winnen over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. Wat er besproken wordt in dit RTG wordt gepubliceerd op de website van de gemeente, op onze eigen site wordt ook iedere keer een agenda gepubliceerd met een korte toelichting op de onderwerpen. Wil je ons iets over de onderwerpen vragen of vertellen? Laat het dan weten!

VrijMiBo juni en juli 

Zoals altijd ook een door de Houtense VVD georganiseerde vrijdagmiddagborrel op de derde vrijdag van de maand bij Eet&Café Gewoon Anders op Het Rond. Op 19 juni en 17 juli praten we met elkaar over lokale en actuele politieke onderwerpen. Kom je ook langs op de gezelligste politieke borrel van Houten?

Detailinformatie over de bijeenkomsten vind je op de activiteitenpagina van onze website: https://houten.vvd.nl/activiteiten. Voor vragen of opmerkingen over de bijeenkomsten horen we graag van je!