David Rentinck commissielid voor de Houtense VVD

Tijdens de raadsvergadering van 16 juni wordt David Rentinck benoemd als commissielid voor de Houtense VVD. Hij stelt zich graag even voor.

“Mijn naam is David Rentinck en als het nieuwste commissielid van de Houtense VVD stel ik mij graag even voor! Hoewel ik geboren ben in Leiden (1996) woon ik praktisch gezien mijn hele leven in Houten. 

Mijn keuze om de politiek in te gaan voor de VVD stamt uit mijn overtuiging voor het liberale gedachtegoed. Onze overheid heeft de centrale taak om de vrijheid van inwoners zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Een garantie die geldt ongeacht je levensovertuiging, seksualiteit, gender, beroepskeuze, of maatschappelijke positie. Houtenaren zijn er in alle vormen en maten, en onze inwoners verdienen het om gelijke kansen te krijgen ongeacht de aspecten die ons allemaal uniek maken. 

Vanuit mijn studie Filosofie en mijn master Toegepaste Ethiek wil ik de geleerde theorie toepassen in het meedenken en meedoen in de lokale politiek. De VVD geeft mij de mogelijkheden om daarin te participeren.

In de fractie zet ik mij het liefst in voor de thema’s en problemen die voornamelijk de jongere generaties aangaan. Hoe kunnen we in Houten genoeg woningen realiseren voor starters op de woningmarkt? Hoe kunnen we verstandig verduurzamen in ons energieverbruik en verantwoordelijkheid tonen voor ons leefgebied? Is er in Houten voldoende en adequate zorg voor mijn familie, maar ook voor mijzelf wanneer we dat echt nodig hebben?     

Voel je vrij om over bovenstaande vraagstukken met mij in gesprek te gaan of met andere onderwerpen die voor jou spelen. Ik bied je graag een luisterend oor.”