Bestemmingsplan Hofstad IVb

De fractie van VVD Houten is blij met het raadsvoorstel Hofstad IVb omdat we nu echt bezig zijn met de laatste lege plekken te vullen met woningen. VVD Raadslid Ruud Vis licht toe waar toch nog wat zorgen liggen.

“Voorzitter,


De fractie van VVD Houten is blij met het voorliggende raadsvoorstel omdat we nu echt bezig zijn met de laatste lege plekken te vullen met woningen wat volgens mij voor de bewoners van omliggende woonwijken ook erg plezierig moet zijn te weten waar men aan toe is. Gehorende de insprekers tijdens het rondetafelgesprek zitten er nog wel wat zorgen met name in de toename van de verkeersintensiteit maar gezien de huidige verstandhouding tussen bewoners en de gemeente, mag ik er denk van uit gaan dat de wethouder dat proces ook goed blijft monitoren. 

 

Zoals met alle bestemmingsplannen, wordt er in dit raadsvoorstel gesproken over de maximaal te realiseren aantallen. En hier zit natuurlijk alle ruimte in voor discussie. Gezien de ambitie en de opgave binnen de Ruimtelijke Koers, wil ik de wethouder vragen om zich binnen de grenzen van het bestemmingsplan, maximaal in te zetten voor het realiseren van de maximale aantal genoemde woningen. Kan de wethouder aangeven hoe hij dat gaat realiseren?

 

Als laatste wil ik aangeven dat we als VVD Houten zeer content over de aantallen parkeervoorzieningen en de participatie met de buurt. Ik wil blijvend aandacht vragen voor de leefbaarheid van toekomstige bewoners vanwege de locatie langs het spoor waardoor overlast vanwege trillingen en geluid niet ondenkbaar gaan zijn. Kan de wethouder er op toezien dat bouwtechnisch maximaal wordt ingezet om maatregelen te treffen om overlast op gebied van geluid en trillingen zoveel mogelijk in te perken?”