Aanpassingen in de fractieagenda in oktober

De agenda in oktober zal weer wat flexibiliteit vergen nu de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken weer aangescherpt zijn. Er blijft gelukkig toch voldoende te doen!

Gesprekken over de Ruimtelijke Koers Houten

In deze maand zullen we, net als ook tijdens het reces en daarvoor, de nodige gesprekken met inwoners hebben over de Ruimtelijke Koers. Veel mensen hebben vragen over de Koers en de mogelijke consequenties die hierin beschreven staan voor hun omgeving. Helaas zal het meer dan eerder weer digitaal gedaan worden.

Fractieoverleg

Iedere maandagavond overlegt de fractie, normaal doen we dat op het gemeentehuis maar vanwege de maatregelen om verspreiding van Covid19 te voorkomen doen we dit nu (deels) digitaal. We praten elkaar dan bij over de bijeenkomsten die we de afgelopen periode bezochten en nemen de agenda voor de komende weken door. In het overleg bespreken we vervolgens onze inbreng bij rondetafelgesprekken, raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Wil je het fractieoverleg een keer bijwonen omdat je iets met ons wilt bespreken? Neem dan contact op met de fractie door een mail te sturen naar fractie@vvdhouten.nl. Het is ook mogelijk om via MS Teams deel te nemen.

Agendacommissie gemeenteraad

In de agendacommissie wordt besproken wat er in de komende periode op de agenda van de gemeenteraad komt te staan. VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is voorzitter van de Agendacommissie, deze maand komt de commissie op 12 oktober bijeen.

Raadsactiviteit / Bijpraten door College

Iedere maand wordt er een minimaal één Raadsactiviteit gepland waarin gepraat wordt over een actueel onderwerp. In deze maand is dat op 5 en 6 oktober. Er wordt op 5 oktober gepraat over de gemeentelijke begroting 2021, op de 6e staan de Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte op de agenda.

Klankbordgroep Sociaal Domein

In deze klankbordgroep vertellen specialisten van de gemeente op het gebied van inkoop, Jeugd en WMO over de actuele zaken in het sociaal domein. In de klankbordgroep, deze maand georganiseerd op 13 oktober, zitten voor de VVD raadslid Karen Voshol, commissielid Mathieu Cox en fractievoorzitter Eef Stiekema. Als de financiën besproken worden sluit ook onze financieel specialist raadslid Jan Rinkel aan. 

Rondetafelgesprekken

De komende periode zijn er rondetafelgesprekken op 6, 13 en 29 oktober. Op de 29e start de eerste van 5 rondetafelgesprekken over de Ruimtelijke Koers. Een rondetafelgesprek is een openbare vergadering van de raad om informatie in te winnen over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. Wat er besproken wordt in dit RTG wordt gepubliceerd op de website van de gemeente, op onze eigen site wordt ook iedere keer een agenda gepubliceerd met een korte toelichting op de onderwerpen. Wil je ons iets over de onderwerpen vragen of vertellen? Laat het dan weten!

Debat- en besluitvormende raad

In deze maand staat één raadsvergadering gepland: op 27oktober. Op deze website en via Facebook laten wij altijd vooraf weten waar de vergadering over gaat. Zoals het er nu uitziet zal de agenda gaan over woningbouw aan de Druivengaarde 5, over de Visie Groen en Diversiteit en de Begroting 2021. Wil je iets over de onderwerpen die in de raad geagendeerd zijn met de fractie bespreken? Laat het weten!

Detailinformatie over de bijeenkomsten vind je op de activiteitenpagina van onze website: https://houten.vvd.nl/activiteiten. Voor vragen of opmerkingen over de bijeenkomsten horen we graag van je!