Gemeenteraad praat dinsdag over geld, groen en biodiversiteit

Komende dinsdag is er weer een raadsvergadering in Houten. Er wordt gedebatteerd over de financiƫn tot nu toe dit jaar, de gemeentelijke begroting voor het komend jaar en de Visie Groen en biodiversiteit.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunt u de vergadering helaas niet bezoeken. Wel kunt u deze vergadering live volgen via Notubiz.


Agendapunten
 1. Opening
 2. Grondwetlezing
 3. Vaststellen agenda
 4. Vragen halfuur
 5. Visie Groen en Biodiversiteit en Uitvoeringsprogramma 2020 en 2021
 6. Begroting 2021
 7. Tweede bestuursrapportage 2020
 8. Heropening
 9. Visie Groen en Biodiversiteit
 10. Begroting 2021
 11. Tweede bestuursrapportage 2020
 12. Ontwikkeling van 28 appartementen aan de Druivengaarde 5 in Houten
 13. Voordracht tot benoeming lid werkgeverscommissie, leden commissie Verbonden Partijen en plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur recreatieschap Stichtse Groenlanden
 14. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 27 oktober 2020
 15. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van 29 september 2020
 16. Vaststellen doorlopende lijst van ingekomen stukken van 27 oktober 2020
 17. Sluiting