Raadsvergadering in het teken van Verordening Jeugd en WMO

Dinsdag 17 november is de volgende raadsvergadering in de gemeente Houten. Helaas is de vergadering nog niet fysiek, maar gelukkig kan deze wel digitaal gevolgd worden.

In deze raad worden leden van de referendumcommissie benoemd en be√ędigd. Verder wordt gedebatteerd over de nieuwe verordening Jeugd en Wmo. 

De raadsvergadering start om 20:00 uur en kan zoals aangegeven helaas vanwege de maatregelen in het kader van COVID19 nog steeds niet door publiek worden bijgewoond. Ze worden uiteraard wel live uitgezonden via Notubiz.

Agenda 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Benoeming en be√ędiging leden referendumcommissie
 4. Vragen halfuur
 5. Integrale verordening jeugdhulp en Wmo gemeente Houten 
 6. Heropening
 7. Integrale verordening jeugdhulp en Wmo gemeente Houten 
 8. Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het perceel Overeind 59-60 in Schalkwijk 
 9. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 17 november 2020 
 10. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van 27 oktober 2020
 11. Vaststellen doorlopende lijst van ingekomen stukken van 17 november 2020 
 12. Sluiting