2020: Wat een jaar!

Bijna Kerst, traditioneel een mooi moment om even terug te blikken. Nu zeker, want wat was het een bijzonder jaar!

Niet alleen vanwege COVID19, er waren ook de nodige politieke en personele ontwikkelingen. Dat begon dit jaar al bij de nieuwjaars lunch waar voormalig voorzitter van de Houtense VVD Fred Vos benoemd werd tot eregast. In mei nam Herman Geerdes, na 18 jaar een actieve rol te hebben vervuld voor de Houtense VVD, afscheid als wethouder. Zijn opvolger werd gevonden in Sander Bos die een vliegende start kon maken met het voortzetten van de Ruimtelijke Koers. In de fractie werd David Rentinck commissielid zodat hij zich nog beter in kan zetten. David zet zich als jongst fractielid in voor meerdere thema’s, maar met name de onderwerpen die de jongere generaties het meest bezighouden. In de fractie wilde verder Wouter graag zijn bijdrage leveren, maar helaas lukte het hem qua tijd niet om aangehaakt te blijven. Hopelijk kunnen we hem in de toekomst weer verwelkomen, in welke rol dan ook. Sinds kort is Adam aangesloten, komend voorjaar start hij ook met de cursus Politiek Actief: een mooi vooruitzicht! 

Vanwege COVID19 was 2020 een jaar met hindernissen: fysieke bijeenkomsten werden in maart al snel vervangen voor digitale. Het was even wennen, maar uiteindelijk werd een modus gevonden waarin alle overleggen door konden gaan. Na een korte periode waarin wel weer wat fysiek kon, moest later toch weer teruggevallen worden op de digitale manier van vergaderen. Dat ging steeds beter en bleek ook voordelen te hebben omdat nu ook alles via Notubiz wordt uitgezonden. Aan de reacties te merken blijkt dat er best behoorlijk wat mensen deze uitzendingen volgen. 

Politiek was en is er ook ‘voldoende reuring’. De behandeling van de Sociale Koers (die leidde tot het aftreden van CU wethouder Jana Smith) moest in twee keer behandeld worden, uiteindelijk werden de nodige bezuinigingsvoorstellen goedgekeurd en het raadsvoorstel aangenomen. Ook de Ruimtelijke Koers zorgt voor veel reacties, vanwege de COVID19 maatregelen werd de periode van zienswijzen indienen verlengd en moesten bijeenkomsten aangepast worden. Op basis van de bijna 400 zienswijzen heeft het college onder leiding van Sander veel aanpassingen gedaan in de Koers. In het kader van de Ruimtelijke Koers heeft de fractie enorm veel gesprekken (op locatie) gehad met omwonenden. Ook zijn er uiteindelijk maar liefst acht Rondetafelgesprekken geweest met veel insprekers die allemaal (sommige zelfs meerdere keren) hun inbreng hebben kunnen geven. Inmiddels is een inleidend verzoek voor het houden van een Referendum over de Ruimtelijke Koers behandeld en goedgekeurd. Of het echt tot een Referendum komt hangt af van het aantal handtekeningen dat de initiatiefnemers nog moet verzamelen. Dit zal in januari duidelijk worden, het begin van het nieuwe jaar zal in ieder geval ook weer in het kader staan van de Ruimtelijke Koers. Voor de VVD is het belangrijk dat de woningmarkt wordt vlot getrokken, door het opstellen van deze koers ligt er een visie op de manier waarop we dit willen doen met behoud van het Houtense DNA. Dit moet er voor zorgen dat er voldoende woningen komen voor senioren en starters zodat de wachtlijsten op termijn tot het verleden behoren en Houten ook de woningen heeft die nu nog teveel ontbreken. 

Uiteraard waren er ook veel andere onderwerpen het afgelopen jaar, bijvoorbeeld de Transitievisie Warmte, het Energieplan 2020-2025, de Regionale Energie Strategie, het Ruimtelijke Economisch Perspectief, de integrale verordening Jeugdhulp en WMO en diverse bestemmings- of planologische plannen (waaronder het programmaplan Omgevingswet). Eigenlijk te veel om op te noemen! Ondanks alle beperkingen hebben we met z’n allen het democratische proces door kunnen laten gaan en daar mogen we als gemeenteraad in het algemeen en specifiek als fractie best trots op zijn!

Voor nu: even vakantie, weer opladen en daarna weer lekker verder. Ik wens iedereen, ondanks alle beperkingen door de COVID19 maatregelen, fijne feestdagen en een goed begin van een gezond nieuw jaar! Ik spreek je graag snel weer, blijf gezond en geniet!

Met vriendelijke groeten,

Eef Stiekema

Fractievoorzitter Houtense VVD