Interessante agenda voor de fractie in januari

2021: De kop is er af! De agenda in januari is weer goed gevuld, in dit artikel kun je lezen waar we als fractie deze maand mee bezig zijn.

De Ruimtelijke Koers Houten

In de afgelopen maanden zijn er veel (rondetafel)gesprekken geweest over de Ruimtelijke Koers Houten. In januari volgt er nog een informatieavond over gezondheid en veiligheid rondom de Koers voor Houten Noord West. Uitgenodigd zijn het RIVM, Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, de regio U10/U16 en de GGD regio Utrecht. Daarnaast zijn aanwezig adviesbureau mobiliteit, geluid en gezondheid Goudappel Coffeng, adviesbureau strategie en financiën Stadkwadraat en stedenbouwkundig bureau Bura. Op 19 januari volgt de raadsvergadering waarin een besluit genomen wordt over het al dan niet definitief doorgaan van een referendum over de koers. Vervolgens wordt inhoudelijk gedebatteerd over de Ruimtelijke Koers en wordt gestemd over moties en amendementen. Als wordt besloten tot het houden van een referendum wordt het besluit over het (waarschijnlijk) geamendeerde raadsvoorstel uitgesteld tot na het referendum. Als wordt besloten om geen referendum te houden, dan wordt in deze raadsvergadering een finaal besluit genomen over de koers.

Fractieoverleg

Iedere maandagavond overlegt de fractie, normaal doen we dat op het gemeentehuis maar vanwege de maatregelen om verspreiding van Covid19 te voorkomen doen we dit nu digitaal. We praten elkaar dan bij over de bijeenkomsten die we de afgelopen periode bezochten en nemen de agenda voor de komende weken door. In het overleg bespreken we vervolgens onze inbreng bij rondetafelgesprekken, raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Wil je het fractieoverleg een keer bijwonen omdat je iets met ons wilt bespreken? Neem dan contact op met de fractie door een mail te sturen naar fractie@vvdhouten.nl. Het is ook mogelijk om via MS Teams deel te nemen.

Agendacommissie gemeenteraad

Op 11 januari staat de volgende agendacommissie gepland. In deze commissie wordt besproken wat er in de komende periode op de agenda van de gemeenteraad komt te staan. VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is voorzitter van de Agendacommissie.

Raadsactiviteit / Bijpraten door College

Iedere maand wordt er een minimaal één Raadsactiviteit gepland waarin gepraat wordt over een actueel onderwerp. In deze maand is dat op 5, 6, 7, 14 en  26 januari. Op de 5e  wordt gepraat over de Warmtevisie en over het Recreatieschap / Recreatie Midden Nederland. Op de 6e staat de avond in het teken van gezondheid en veiligheid in relatie tot de Ruimtelijke Koers voor Houten Noord West. Op 14 januari is er een informatieavond over de rol van de gemeenteraad bij het opstellen van de Regionale Energie Strategie. De agenda voor de 26e is nog niet bekend. 

Klankbordgroep Sociaal Domein

In deze klankbordgroep vertellen specialisten van de gemeente op het gebied van inkoop, Jeugd en WMO over de actuele zaken in het sociaal domein. In de klankbordgroep, deze maand georganiseerd op 1 januari, zitten voor de VVD raadslid Karen Voshol, commissielid Mathieu Cox en fractievoorzitter Eef Stiekema. Als de financiën besproken worden sluit ook onze financieel specialist raadslid Jan Rinkel aan. 

Rondetafelgesprekken

De komende periode zijn er rondetafelgesprekken op 5 en 26 januari. Een rondetafelgesprek is een openbare vergadering van de raad om informatie in te winnen over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. Wat er besproken wordt in dit RTG wordt gepubliceerd op de website van de gemeente, op onze eigen site wordt ook iedere keer een agenda gepubliceerd met een korte toelichting op de onderwerpen. Wil je ons iets over de onderwerpen vragen of vertellen? Laat het dan weten!

Debat- en besluitvormende raad

In deze maand staan twee raadsvergadering gepland: op 12 en 19 januari. Op de eerste avond wordt gepraat over de kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht en de financiering van de nieuwbouw van de scholen De Velduil, Van Harte School en Montessorischool. Op 19 januari gaat het zoals eerder aangegeven volledig over de Ruimtelijke Koers.  Wil je iets over de onderwerpen die in de raad geagendeerd zijn met de fractie bespreken? Laat het weten!

Detailinformatie over de bijeenkomsten vind je op de activiteitenpagina van onze website: https://houten.vvd.nl/activiteiten. Voor vragen of opmerkingen over de bijeenkomsten horen we graag van je!

Helaas vanwege de COVID19 maatregelen nog geen traditionele vrijdagmiddagborrel deze maand. We hopen dat we deze traditie snel weer op kunnen pakken!