Raadsvergadering over handtekeningen referendumverzoek en nieuwbouw scholen

Dinsdag 12 januari is de volgende raadsvergadering in de gemeente Houten. Helaas is de vergadering nog niet fysiek, maar gelukkig kan deze wel digitaal gevolgd worden.

In deze raad wordt gedebatteerd over het meetellen van de handtekeningen die gezet zijn voor het inleidend verzoek voor het houden van een referendum over de Ruimtelijke Koers Houten 2040 bij de handtekeningen voor het definitieve verzoek. Alle raadsfracties hebben in een eerder stadium al informeel toegezegd het daarmee eens te zijn, echter moet dit nog formeel vastgelegd worden in dit raadsvoorstel.

Verder wordt gedebatteerd over de financiering van drie nieuwe gebouwen voor de scholen De Velduil, Van Harte School en Montessorischool. 

De raadsvergadering start om 20:00 uur en kan helaas vanwege de maatregelen in het kader van COVID19 nog steeds niet door publiek worden bijgewoond. De vergadering wordt uiteraard wel live uitgezonden via Notubiz.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda 
 3. Vragen halfuur 
 4. Handtekeningen op formulier voor inleidend verzoek meetellen voor definitief verzoek referendum 
 5. Financiering nieuwbouw scholen De Velduil, Van Harte School en Montessorischool 
 6. Heropening 
 7. Handtekeningen op formulier voor inleidend verzoek meetellen voor definitief verzoek referendum 
 8. Financiering nieuwbouw scholen De Velduil, Van Harte School en Montessorischool  
 9. Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022 
 10. Bekrachtiging geheimhouding op bijlage bij raadsvoorstel Startnotitie Beverakker 19 
 11. Maandelijkse begrotingswijziging januari 2021 
 12. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 12 januari 2021 
 13. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van 1 december 2020 
 14. Vaststellen doorlopende lijst van ingekomen stukken van 12 januari 2021 
 15. Sluiting