Goed onderweg naar 2040!

Een Houten waar ook woningen zijn voor starters en senioren, waar doorstroming op de woningmarkt op gang is gekomen, waar voldoende ruimte blijft voor bedrijven en het groen rond Houten gewaarborgd is.

Dat was de inzet van de Houtense VVD en dat is ook wat we hebben bereikt in de drie raadsvergaderingen van afgelopen week. 

1. In het centrumgebied, Molenzoom en De Koppeling worden de ontbrekende typen woningen toegevoegd zodat er doorstroming op de woningmarkt wordt gerealiseerd.

2. Er komt een plan waarin duidelijk wordt hoe de doorstroming op de woningmarkt het best kan worden gestimuleerd.

3. In Houten Noordwest wordt nog voor de zomer onderzocht hoe verder van de snelweg af gebouwd kan worden.

4. Er blijft voldoende bedrijvigheid in Noordwest en de economische visie komt op de raadsagenda

5. Er wordt ook voor de zomer onderzocht op welke manier in Houten Oost gebouwd kan worden op een manier dat de ontbrekende type woningen worden toegevoegd én het landschap kan worden gespaard. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er een landschapspark komt, maar dan wel zonder windturbines en zonnevelden! Een amendement dat we daarvoor indienden werd aangenomen.

6. Het belang van een volledige aansluiting op de A12 (ook van en naar het oosten) is door een motie van de VVD weer onderstreept.

Fijn dat we dit, ontzettend goed gefaciliteerd door de Gemeente Houten, in goede samenwerking met andere partijen hebben kunnen bereiken, dank aan CDA Houten, GroenLinks Houten, ChristenUnie Houten, D66 Houten, PvdA Houten en Houten Anders voor de prettige en constructieve samenwerking!

In maart volgt nog een referendum, daarna wordt pas definitief besloten over de Ruimtelijke Koers. Wij horen graag hoe je er over denkt!