Maak van ons Houtens DNA geen droom maar een realiteit

Iedere week schrijft een Houtense politicus een column in ‘t Groentje. Deze week is het de beurt aan VVD commissielid David Rentinck. In zijn column houdt hij een warm pleidooi voor de Ruimtelijke Koers in relatie tot het Houtens DNA.

Terugkijkend op alle bijeenkomsten en bewegingen van de Ruimtelijk Koers wil ik nog even een aanvulling benoemen van het veelgenoemde Houtens DNA. Naast dat deze Houtense identiteit ons een fijne leefomgeving heeft gegeven, heeft het ook een nieuwe generatie Houtenaren gebracht die niet moet worden vergeten.

In de laatste veertig jaar is Houten flink gegroeid. Op meer dan één manier. Zowel nieuwe Houtenaren als echte Houtenezen hebben hiervan geprofiteerd met meer voorzieningen en winkels, goede bereikbaarheid met meerdere vormen van vervoer en een prettig leefklimaat. De jonge gezinnen hebben in ruim opgezette wijken, omringd met veel groen, op een unieke en fijne manier kunnen wonen, werken en recreëren. Dat gun je iedereen!

Net zoals Houten ‘volwassen’ is geworden, worden kleine kinderen ook groot.

Ik wil onze Houtense jeugd ook een toekomst bieden om hier te blijven en te kunnen wonen. De huidige prachtige woningvoorraad is jammer genoeg voor velen van ons (nog) niet te betalen. Door te experimenteren met andere type woningen kunnen we starters op de woningmarkt een toekomst bieden. Ja, dit betekent dat op enkele plekken hoogbouw niet kan worden vermeden. Maar wel zoals we in Houten gewend zijn. Met respect voor onze geschiedenis, met goede inspraak van betrokken inwoners die hier al wonen, en met een blik op de toekomst voor onze kinderen en toekomstige buren, vrienden, en dorpsgenoten. Dit is het Houtens DNA.

Zo houden we een ondernemende, jeugdige dynamiek voor alle inwoners van Houten. Wanneer jonge gezinnen toe zijn aan een grotere woning kunnen zij doorstromen naar de woningvoorraad waar Houten groot mee is geworden. Zo kan iedereen profiteren van ons prachtig Houtens DNA. Niet als een droom voor de toekomst, maar een realiteit die wij samen gaan waarmaken.

David Rentinck, VVD Houten