portefeuilleverdeling VVD Fractie

In het onderstaande overzicht kunt u zien welk onderwerp door welk fractielid wordt behandeld.


Eef Stiekema 
(fractievoorzitter)

Energietransitie en Circulaire economie

Werk en Inkomen

Economie en ondernemen

Bestuurlijke coördinatie

Burgerzaken

Samenwerking

Ruud Vis
(raadslid)

Stedenbouw

Ruimtelijke ontwikkeling landelijk

Mobiliteit en Bereikbaarheid

Volkshuisvesting

Recreatie, toerisme en erfgoed

Dierenwelzijn

Openbare orde en Veiligheid

Jan Rinkel
(raadslid)

Financiën

Grondbeleid en Grondzaken

Bedrijfsvoering, P&O en Dienstverlening

Project 'Versterking organisatie gemeente Houten'

Openbare ruimte, groen en water

Vergunningverlening

Integrale handhaving

Karen Voshol
(raadslid)

Gezondheid, Zorg en Welzijn

Jeugd en Onderwijs

Kunst en Cultuur

Sport

Communicatie en inwonersparticipatie

Robert Paling;
(commissielid)

Mobiliteit en Bereikbaarheid 

Onderwijs 

Ruimtelijke ontwikkeling landelijk 

Dierenwelzijn 

Stedenbouw 

Recreatie/toerisme en Erfgoed


Mathieu Cox
(commissielid)

Werk en Inkomen

Jeugd

Financiën