Fractieagenda voor de komende weken

Na het kerstreces kunnen we weer verder met het politieke werk. Op de website is de agenda voor januari bijgewerkt.

Fractieoverleg 

Iedere maandagavond overlegt de fractie in het gemeentehuis. We praten elkaar dan bij over de bijeenkomsten die we de afgelopen periode bezochten en nemen de agenda voor de komende weken door. In het overleg bespreken we vervolgens onze inbreng bij rondetafelgesprekken, raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Wil je het fractieoverleg een keer bijwonen omdat je iets met ons wilt bespreken? Neem dan contact op met de fractie door een mail te sturen naar fractie@vvdhouten.nl

Nieuwjaarsontmoeting Gemeente Houten

Op 7 januari organiseert de gemeente haar nieuwjaarsontmoeting: een mooi moment om elkaar het beste voor 2019 te wensen of gewoon even bij te praten. De fractie is uiteraard aanwezig.

Bijpraten college

Het college praat de raads- en commissieleden op gezette tijden bij over actuele en relevante onderwerpen. In deze maand wordt dit twee keer gedaan: op 8 en 29 januari. 

Rondetafelgesprekken

Ook twee rondetafelgesprekken in deze maand, ook op 8 en 29 januari. Een rondetafelgesprek is een openbare vergadering van de raad om informatie in te winnen over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. Het rondetafelgesprek op 8 januari gaat over de herontwikkeling van de locatie ‘Grote en Kleine Geer’. In dit eerste rondetafelgesprek van het jaar is er ook de gelegenheid tot het stellen van een rondvraag en staat het spreekrecht voor burgers ook op de agenda. Tenslotte worden de raads- en commissieleden bijgepraat over regionale zaken, hierin wordt een presentatie gegeven over de knooppuntenstudie en de uitvoering van de fietsvisie 2.0.

Agendacommissie gemeenteraad

Deze commissie komt op 15 januari weer bijeen, hierin wordt besproken wat er op de agenda van de gemeenteraad komt te staan. VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is voorzitter van de Agendacommissie.

Raadsactiviteit

Op 15 januari wordt ook een Raadsactiviteit georganiseerd. In deze bijeenkomst zullen raads- en commissieleden het profiel voor de nieuw te werven burgemeester opstellen. In de afgelopen periode werd door middel van een peiling onder de inwoners van Houten input gevraagd voor dit profiel. De uitkomsten hiervan werden inmiddels aangeboden aan onze fractievoorzitter die ook beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie is. 

Klankbordgroep Ruimte

In deze klankbordgroep worden raads- en commissieleden bijgepraat over actuele en relevante gebiedsontwikkelingen, besproken wordt bijvoorbeeld wat de status van toekomstige bouwlocaties is.

Debat- en besluitvormende raad

Uiteraard ook een raadsvergadering deze maand waarin gedebatteerd wordt over raadsvoorstellen en besluiten worden genomen. De raad is deze maand op 22 januari, de agenda is terug te vinden op de website van de gemeente.

U10 Beraad(t)

De maand wordt op 30 januari afgesloten  er een U10 Beraad(t), hierin wordt gepraat over verschillende onderwerpen: het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), de Regionale Energie Strategie (RES), het regionale mobiliteitsprogramma U NED en een nieuwe huisvestingsverordening in de Regio Utrecht. Meer info via deze link.

VrijMiBo januari

Zoals altijd ook een door de Houtense VVD georganiseerde vrijdagmiddagborrel op de derde vrijdag van de maand bij Eet&Café Gewoon Anders op Het Rond. Dan praten we met elkaar over lokale en actuele politieke onderwerpen. Kom je ook?