April doet wat hij wil, wat doen wij?

De activiteitenkalender voor de fractie ziet er weer ruim gevuld uit. In dit artikel meer over alle onderwerpen in deze maand. Hoewel er vanwege de meivakantie minder bijeenkomsten zijn is de agenda goed gevuld.

Fractieoverleg

Nagenoeg iedere maandagavond overlegt de fractie in het gemeentehuis. We praten elkaar dan bij over de bijeenkomsten die we de afgelopen periode bezochten en nemen de agenda voor de komende weken door. In het overleg bespreken we vervolgens onze inbreng bij rondetafelgesprekken, raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Wil je het fractieoverleg een keer bijwonen omdat je iets met ons wilt bespreken? Neem dan contact op met de fractie door een mail te sturen naar fractie@vvdhouten.nl. Vanwege de meivakantie is er geen fractieoverleg op 22 en 29 april.

Debat- en besluitvormende raad

Uiteraard ook een raadsvergadering deze maand waarin gedebatteerd wordt over raadsvoorstellen en besluiten worden genomen. De raad is deze maand op 2 april en heeft een zeer beperkte agenda. Na het vragen-halfuurtje wordt alleen gedebatteerd over het bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid. In het artikel over de raadsvergadering is te lezen dat wij als VVD fractie blij zijn met de aanpak van dit onderwerp omdat we hierdoor een aantal voor ons belangrijke onderwerpen een hogere prioriteit hebben kunnen geven.

Rondetafelgesprekken

Er zijn deze maand twee rondetafelgesprekken, op 9 april. Een rondetafelgesprek is een openbare vergadering van de raad om informatie in te winnen over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. De rondetafelgesprekken gaan dit keer over de Herijking Visie Oude Dorp, het strategisch huisvestingsplan onderwijs en over aanpassingen in de verordening Jeugd.

MotieMarkt

Op 11 april wordt de eerste MotieMarkt georganiseerd in Houten. Hierbij kun je als inwoner je idee promoten bij raadsleden. Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota kunnen goede ideeën als motie worden ingediend.

Agendacommissie gemeenteraad

Deze commissie komt op 16 april weer bijeen, hierin wordt besproken wat er in de komende periode op de agenda van de gemeenteraad komt te staan. VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is voorzitter van de Agendacommissie.

UW ‘Inclusief organiseren doe je zo’ ontbijt

UW is de organisatie die sociaal werkvoorziening regelt voor de gemeenten Utrecht en Houten. Tijdens het ‘Inclusief organiseren doe je zo’ ontbijt worden raads- en commissieleden geïnformeerd over het goede werk van UW en wordt inspiratie opgedaan door praktijkvoorbeelden te delen. Speciale gasten bij het ontbijt zijn achtvoudig paralympisch kampioen Esther Vergeer en Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht.

Klankbordgroep Sociaal Domein

In deze klankbordgroep vertellen specialisten van de gemeente op het gebied van inkoop, Jeugd en WMO over de actuele zaken in het sociaal domein. In de klankbordgroep, deze maand georganiseerd op 16 april zitten voor de VVD raadslid Karen Voshol, commissielid Mathieu Cox en fractievoorzitter Eef Stiekema. Als de financiën besproken worden sluit ook onze financieel specialist raadslid Jan Rinkel aan.

Raadsactiviteit: bezoek aan het Cellencomplex

In deze maand wordt op 16 april een Raadsactiviteit georganiseerd. De raads- en commissieleden gaan hierbij met elkaar in gesprek over het onderwerp ‘Polarisatie: wij-zij denken onder gemeenteraadsleden’. Aangezien dit gesprek wordt gecombineerd met een bezoek aan het cellencomplex Houten op de Meerpaal zou het voor een aantal leden wel eens kunnen uitdraaien op een nachtje eenzame opsluiting. 

Audit- en Rekeningcommissie

De Audit- en Rekeningcommissie (ARC) bespreekt de Jaarstukken met de accountant en heet dus een belangrijke taak in het controleren van de bestedingen van de gemeente Houten. VVD raadslid Jan Rinkel is een van de leden van de ARC die deze maand op 4 en 18 april bijeenkomt.

Informatieavond VRU

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) organiseert twee informatieavonden waarin raads- en commissieleden deelgenoot worden gemaakt van een oefening waarin een complexe crisissituatie wordt gesimuleerd. De avonden worden georganiseerd in Bunschoten (9 april) en Leerdam (23 april).

VrijMiBo april

Zoals altijd ook een door de Houtense VVD georganiseerde vrijdagmiddagborrel op de derde vrijdag van de maand bij Eet&Café Gewoon Anders op Het Rond. Op 19 april praten we met elkaar over lokale en actuele politieke onderwerpen. Kom je ook langs op de gezelligste politieke borrel van Houten?