Bewogen raad met belangrijke besluiten

De raadsvergadering van afgelopen dinsdag was er een met vele gezichten. Naast het, in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning de heer Oosters, vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester werd het raadsvoorstel over nieuwbouw in Den Oord besproken en werd besloten over het Plan van Aanpak voor de Ruimtelijke Koers van Houten.

De raadsvergadering begon met de uitreiking van de prijs voor het beste raadsvoorstel van 2018. Het was de 7e en laatste keer dat de prijs werd uitgereikt. Vanaf dit jaar wordt dit vervangen voor de stimuleringsprijs voor het beste samenspeltalent onder de ambtenaren. De jury voor de prijs voor het beste raadsvoorstel bestond uit Marjan Boonzaaijer (D66), Ruud Vis (VVD) en Jan de Jong (CDA). De prijs ging naar Lilian Fassotte-Bams, zij schreef het raadsvoorstel “Kokermolen 10-16, transformatie kantoorpand t.b.v sloop/nieuwbouw 36 appartementen”. Saillant detail was dat dit haar eerste raadsvoorstel was. 

De raad vervolgde met het vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Voor de Commissaris van de Koning de heer Hans Oosters en zijn kabinetschef de heer Bas Thomas schetste (op dat moment nog) beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie Eef Stiekema (VVD) hoe het profiel tot stand was gekomen en wat daarin het belangrijkst is. De heer Oosters stelde hierop een aantal vragen om goed te weten wat de raad precies voor ogen heeft voor de nieuwe burgemeester. Het statement van Eef is hier terug te lezen. Na het vaststellen van de profielschets en het benoemen van de vertrouwenscommissie overhandigde Eef de Commissaris de profielschets en een aandenken aan deze mooie avond: een kunstwerk van de in de vorm van een fietser, vergezeld van fietskaart van de gemeente.

In het debat over de nieuwbouw op de locatie Wegwijzer Den Oord betoogde VVD raadslid Ruud Vis dat er een enorme behoefte aan geschikte woonruimte binnen onze gemeente is. Ruud Vis: “Wij willen als VVD op zoek naar het leveren van een maximale bijdrage aan deze woonopgave. Het in Houten bouwen voor de toekomst is wat mij betreft nooit gestopt. Wanneer ik het raadsvoorstel inhoudelijk beoordeel, kom ik op basis van voor ons belangrijke argumenten, tot dezelfde conclusie als de stedenbouwkundige en de gemeente dat het plan passend is.” Het volledige statement van Ruud is hier terug te lezen. Uiteindelijk werd geconcludeeerd dat meer draagvlak voor een nieuwbouwplan gewenst is. Wethouder Herman Geerdes (VVD) kreeg daarom door een aangenomen motie van PvdA, CDA, CU, GroenLinks en VVD, gesteund door D66 en HA, nog drie maanden de tijd om het participatieproces tot een bevredigend einde te brengen. Hierbij werden de randvoorwaarden iets opgerekt zodat er ruimte is voor aanpassingen zodat er meer draagvlak kan ontstaan bij de omwonenden. 

Tot slot werd gedebatteerd over het Plan van Aanpak voor het vaststellen van de Ruimtelijke Koers van Houten. Een belangrijk document omdat hierin de vragen centraal staan op basis waarvan Houten er in 2040 uit komt te zien. Ruud Vis: “Met name voldoende voorzieningen en een goede aansluiting op bestaande infrastructuren zijn wat mij betreft cruciale elementen die randvoorwaardelijk zijn. Wat is het absorptievermogen van onze gemeente en wat kunnen we in co-creatie bewerkstelligen? Met dit voorstel positioneren we ons als gemeente in de voorlinie binnen de regio om naar oplossingen te zoeken voor regionale problemen omtrent de woningnood. We nemen verantwoordelijkheid!”. Ook dit statement is volledig terug te lezen. Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

De raadsvergadering is integraal terug te kijken via deze link.