Volle en interessante raadsvergadering dinsdag 16 juni

Voor komende dinsdag staat er weer een zeer volle agenda op het programma. Naast de benoeming van commissielid David Rentinck gaat het over bouwen in Den Oord en aan de Lekdijk, bespreken we de Contour Ruimtelijk Economisch Programma van de U16 en zijn er de Jaarstukken van de gemeente. De vergadering is helaas nog niet te bezoeken vanwege COVID19 maar wordt wel live uitgezonden.

In de raad wordt na het vragen halfuurtje David Rentinck benoemd als commissielid voor de VVD. Nadat hij in de tweede helft van vorig jaar kwam versterken als fractieassistent kan na al doorstromen als commissielid. Wij zijn erg blij met deze stap!

Meer over de raadsstukken is te vinden in ons artikel over de rondetafelgesprekken van 26 mei en 9 juni.

De raadsvergadering start dinsdag a.s. om 19:00 uur en kan vanwege de maatregelen in het kader van COVID19 niet worden bijgewoond maar wordt uiteraard wel live uitgezonden via Notubiz.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vragen halfuur
 4. Benoeming commissielid fractie VVD
 5. Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord
 6. Startnotitie Lekdijk 28
 7. Bedrijfsverplaatsing Lekdijk 28 Schalkwijk - Agrarische Structuurversterking Project 1
 8. Financiële afwikkeling Agrarische structuurversterking Project 2
 9. Contour, aangescherpt Beoordelingskader en Plan van Aanpak fase 3 Ruimtelijk-Economisch Programma U16
 10. Jaarstukken 2019 - resultaatbepaling
 11. Jaarstukken 2019 - resultaatbestemming
 12. GGDrU Ontwerpbegroting 2021
 13. Heropening
 14. Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord
 15. Startnotitie Lekdijk 28
 16. Bedrijfsverplaatsing Lekdijk 28 Schalkwijk - Agrarische Structuurversterking Project 1
 17. Financiële afwikkeling Agrarische structuurversterking Project 2
 18. Contour, aangescherpt Beoordelingskader en Plan van Aanpak fase 3 Ruimtelijk-Economisch Programma U16
 19. Jaarstukken 2019 - resultaatbepaling
 20. Jaarstukken 2019 - resultaatbestemming
 21. 1e bestuursrapportage 2020
 22. Financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht
 23. GGDrU Ontwerpbegroting 2021
 24. Jaarrekening 2019, eerste begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021-2024 RAZU
 25. Zienswijze ontwerp-Programmabegroting 2021 RUD
 26. Maandelijkse begrotingswijziging mei 2020
 27. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 16 juni 2020
 28. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van 19 mei 202
 29. Vaststellen doorlopende lijst van ingekomen stukken van 16 juni 2020
 30. Sluiting