Een korte terugblik voor de kerstdagen...

Traditioneel kijken we weer even terug op de tweede helft van het jaar voordat we de kerstdagen ingaan.

Na een bewogen eerste helft van het jaar startte de tweede helft zoals gebruikelijk met de Activiteitenmarkt, waarbij alle Houtense verenigingen zich kunnen presenteren aan inwoners uit de gemeente. We hadden leuke gesprekken en kregen veel goede ideeën aangereikt.  

Al snel gingen daarna de rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen van start, er waren wat minder bijeenkomsten dan gebruikelijk. De start van het college waarbij meer input gevraagd is in de Houtense samenleving heeft gezorgd voor een wat rustiger agenda. Als eerste werd het collegeprogramma vastgesteld. “Het worden interessante tijden, de komende vier jaar”, zo betoogde VVD fractievoorzitter Eef Stiekema: “Er is veel werk te doen ten aanzien van bouwen, duurzaamheid en het in de hand houden van de kosten in Jeugdzorg.” 

Die oplopende kosten van de Jeugdzorg werden ook bij het behandelen van de Begroting 2019 weer genoemd door VVD raadslid Jan Rinkel die het belang van “harde inzet versus soft controls”  benadrukte. Het onderwerp Jeugdzorg kwam nog een derde keer terug in de raad.  VVD raadslid Karen Voshol gaf in haar maidenspeech aan dat een duidelijk tijdspad om de informatievoorziening over de Jeugdzorg te verbeteren. In beide gevallen werden de raadsleden in de voorbereiding bijgestaan door VVD commissielid Mathieu Cox.

De bestemmingsplannen werden zoals altijd weer kundig en gedegen behandeld door VVD commissielid Robert Paling en VVD raadslid Ruud Vis. 

In de afgelopen periode gaf burgemeester de Jong aan niet beschikbaar te zijn voor een volgende periode; de gemeente zal dus op zoek moeten naar een nieuwe burgemeester per juli volgend jaar. Eef Stiekema, (beoogd) voorzitter van de vertrouwenscommissie, trapte de zoektocht af met een enquête onder de inwoners waarmee input voor het profiel van de nieuwe burgemeester werd gevraagd.  

Sinds dit najaar begon de Houtense afdeling van het lokale netwerk een nieuwe traditie: de vrijdagmiddagborrel, ofwel de Vrijmibo. Komende vrijdag is het weer zover. Zien we jou daar ook zodat we kunnen proosten op een mooie kerst en een liberaal nieuw jaar?

Iedereen die er niet bij kan zijn wens ik, namens fractie en plaatselijke commissie, vast een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!

Eef Stiekema